Islamiska Förbundet gratulerar de nyvalda statsråden

2014-10-07
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet gratulerar de nyvalda statsråden och önskar dem all lycka med att ta Sverige framåt. Regeringsförklaringen innehöll flera goda besked om jobb, utbildning och jämställdhet. Det var även viktigt med det tydliga antirasistiska budskapet. Dessutom präglas regeringssammansättningen av en ytterst välkommen mångfald.

Vi välkomnar och stödjer svenska regeringens beslut att erkänna staten Palestina, som är ett viktigt beslut i rätt riktning för en mer självständig och rättvis utrikespolitik. Beslutet är även viktigt för det förtryckta palestinska folket, som snart hade tappat hoppet om omvärldens stöd. Denna solidariska och rättvisa internationella politik hoppas vi ska känneteckna regeringen under hela mandatperioden.

Det muslimska civilsamhällets arbete i föreningslivet är en viktig demokratiskola där medborgare i alla åldrar stärks i sin identitet, stöds till att ta en aktiv part i samhällsutvecklingen och ges möjlighet till en folkbildning som förebygger extremism i all dess form. Vi ser därför gärna att regeringen stärker dialogen med och stödet till muslimska organisationer och församlingar.

Vi vill även ta tillfället i akt och uppmärksamma den nya regeringen om att hatbrott mot muslimer och muslimska församlingar fortsätter att öka. Flera moskéer har vandaliserats och många muslimer, främst kvinnor i slöja, har utsatts för förfärliga hatbrott och attacker enbart under de senaste månaderna. Vi önskar att den nya regeringen vidtar båda akuta och långsiktiga åtgärder för att bekämpa det alarmerande antimuslimska hotet.

Islamiska Förbundet