Islamiska Förbundet samlades för kongress i Stockholm

2013-09-09
IF Kommunikation

Under lördagen den 7 september samlades ombuden för Islamiska Förbundets distrikt för att besluta om verksamhetsplan, välja en ny styrelse och sätta riktlinjerna för den kommande mandatperioden.

Unikt för i år var tillämpning av kongressen enligt de nya förbundsstadgarna, vilket möjliggjorde att medlemsorganisationer deltog i kongressen och presenterade sina organisationer. Kongressen gästades dessutom av ett antal muslimska samarbetsorganisationer.

Omar Mustafa omvaldes till ordförande och en ny styrelse bestående av 10 ledamöter och 4 suppleanter tillträder 1 oktober, 2013.

Det är både spännande och utvecklande att få fortsätta vara ordförande för Islamiska Förbundet. Tillsammans med den nya styrelsen ska jag göra mitt bästa att driva organisationen framåt, säger Omar Mustafa

Mer detaljer om ledamöter i styrelsen och deras funktioner kommer senare.