Islamiska Förbundets kongress 2014

2014-10-25
IF Kommunikation

Lördagen 25 oktober 2014 samlades ombud från Förbundets alla distrikt i Stockholm för kongress.

Kongressen gästades av flera vän- och medlemsorganisationer som i början av dagen gav en kort presentation av sin verksamhet och strategi.

Kongressen fick även höra rapporter från distrikten om hur verksamheten har gått under år 2013.

Den sittande styrelsen fick ansvarsfrihet, nya stadgeändringar presenterades och andra fastställdes och ny verksamhetsplan godkändes av samlingen.