Jordbävningen i Haiti – 100113

2010-01-14
IF Kommunikation

Publicerad 2010-01-13, Sverige

IFiS ordförande om jordbävningen i Haiti

Till: Ambassaden för Haiti

Jag skriver å Islamiska Förbundet i Sveriges vägnar att erbjuda våra böner för människor i Haiti, och uttrycka vårt stöd för er under denna tid av olycka.

Vänligen förmedla till era landsmän att muslimerna i Sverige kommer, genom våra moské, hjälporganisationer och andra institutioner, göra allt vi kan för att ge humanitärt bistånd till befolkningen i Haiti i efterdyningarna av den dödliga jordbävningen som drabbade din nation.

Vi ber att Gud Den Allsmäktige kommer att omfatta människor i Haiti med barmhärtighet, och att det internationella samfundet kommer att öppna sina hjärtan för att ge nödvändig hjälp till det haitiska samhället.
I Koranen står det: ”Sannerligen, med alla svårigheter följer en lättnad.”

Abdirisak Waberi
ordförande, Islamiska Förbundet i Sverige

Telefon: 0046850910900
Mobil: 0046707539448
E-post: ifis.ordf@islamiskaforbundet.se

No comments

You must be logged in to post a comment.