Om mordet på Imamen i Queens i USA

2016-08-14
IF Kommunikation

Uttalande från Islamiska Förbundet i Sverige med anledning av mordet på imam Alauddin Akonjee och hans svåger Thara Uddin i Queens i USA

AlauddinAkonjee02

Imam Alauddin A.

Det är med sorg och bestörtning vi har nåtts med nyheterna om mordet på imam Alauddin Akonjee och hans assistent och svåger Thara Uddin.

Våra tankar i denna svåra stund går naturligtvis till imamens familj, vänner och kollegor, och muslimerna i USA. Vi ber till Gud att underlätta prövningen för alla drabbade. Samtidigt hoppas vi att skjutningen omedelbart utreds och de ansvariga ställs inför rätta.

Imamens vänner och församlingens medlemmar beskriver honom som en far, en förebild och en ödmjuk man som aldrig skadat någon.

TharaUddin

Thara Uddin

Religiösa ledare och böneplatser har under den senaste tiden drabbats av extremismens våld i hela världen. Vi minns mordet på prästen Jacques Hamel i Frankrike, moskéeattackerna i Sverige, bombattentaten i Saudiarabien och Pakistan mm.

Varför imamen och hans assistent sköts ihjäl utanför Al Furqan Jami Masjid Mosque efter bönen är fortfarande oklart. Moskébesökarna har vädjat till moskéns grannar att höra av sig till polisen om de har sett någonting, och hoppas att polisen går till botten med detta för att se om detta skulle kunna vara ett hatbrott.

Vi ber till Gud att acceptera imam Alauddin och hans svåger Thara Uddin hos Honom och skänka dem paradiset.

Islamiska Förbundet i Sverige
2016-08-14