Kondoleansbrev från Islamiska Förbundet i Sverige gällande professor Necmettin Erbakans bortgång

2011-02-28
IF Kommunikation

Det är med stor sorg vi mottog nyheten om att professor Necmettin Erbakan avled på söndagsmorgonen den 27 februari. Han var och är en stor förebild för unga såväl som gamla turkar och andra muslimer runt om i världen. Han levde och kämpade för sitt land i alla tider och han arbetade för Islams och muslimers bästa var han än befann sig. Han var en av pionjärerna i arbetet med den islamiska värdegrunden i det moderna samhället och var därmed en inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen.

 

Våra kondoleanser går till hans familj, till den turkiska regeringen och till hela den muslimska världen.

Må Allah vara barmhärtig över honom och ge hans familj tålamod och stöd.

 

Islamiska Förbundet kommer att anordna en minnesstund för professor Erbakan på fredagen den 4 mars kl. 15.00-16.00 i Stockholms Moské.

Islamiska Förbundet i Sverige
Omar Mustafa, ordförande