IFiS konferens 2008

2008-12-06
IF Kommunikation

 

Plats och datum
Konferensen äger rum för 28:e året i rad.

Datum: 26 – 28 december 2008.
Plats: Åsö gymnasium, T-bana Skanstull, Stockholm.
Karta: Se här

Om konferensen
Islamiska Förbundet i Sveriges årlig återkommande konferens är en av de största muslimska konferenser som arrangeras i Sverige. Årligen samlas 1200-1400 människor från hela Sverige och många av de Skandinaviska länderna, under konferens dagarna, för att lyssna på kunniga föreläsare, träffa varandra, utbyta erfarenhet och utöka sin kunskap.

Tema för 2008
Varje människa behöver under sin levnadstid stationer där man granskar jaget och reflekterar med målet att ta lärdomar, utvärdera sin situation och förbättra ens relation med Skaparen. Khalifen Omar bin Al-Khatâb sa för att betona detta: ?[å människor] utvärdera er själva innan ni blir utvärderade [på domedagen], och väg era gärningar innan de blir vägda mot er!?.

Därav valet av årets tema, en tid för eftertanke.

Program

Föreläsare
Islamiska Förbundet i Sverige har bjudit in ett urval av lärda och kunniga föreläsare från flera länder.

Bl.a. är följande bekräftade: dr. Omar Abdulkafy, shejkh. Rashid Ganoushy, shejkh. Ali Albayanouny, dâiah. Ahmed alMofty, shejkh. Ahmad Saad, Muhammed Mahmoud Ali och Muhammed Zaher.

Till underhållningsprogrammet är berkräftad: Abu Ratib, en av de mest kända mûnshid-sång rösterna.

Inbjudan har även skickats till flera andra manliga och kvinnliga föreläsare. Så fort fler namn bekräftas, kommer vi att uppdatera här.

Annonsering
För företag, föreningar, organisationer mm så är detta ett utmärkt tillfälle att lansera sig, informera om sig, om ens aktiviteter och om ens produkter. För frågor om annonsering under konferensen, speciella önskemål eller hur man kan få tillstånd till detta se kontak nedan.

Kontakt
Telefon: 08-509 109 00 (växel)
Konferensansvariga: Osman Karrani och Muhammed Jihad Al-khabiry (konf. samordnare), Mahmoud Khalfi (IFiS ordförande).
E-post: konferens@islamiskaforbundet.se

IFiS hälsar alla välkomna!