Koranen, kampanj 19/3-20/4 2010

2010-03-15
IF Kommunikation

 
Vikten av koranen, en kampanj mellan 19/3 – 20/4

Islamiska Förbundet i Sverige, med initiativ av utbildning och informationsavdelningen startar kampanjen:

Den bäste av er är den som lär sig koranen och lär ut den”, 19 mars – 20 april 2010.

[ar] حملة القرآنkampanjen [sv]

Med målet: att utöka medvetenheten och vikten av närvaron av koranen i din vardag.

Koranen har en väldig betydande och avgörande roll i våra liv. Koranen skyddar individen, familjen och samhällen att finna sinnesro.

Koranen kommer att vara levande i våra liv så länge vi håller oss till den, genom att recitera och förstå den, samt följa den såsom profeten Muhammed (Allahs frid och välsignelser över honom) och hans följeslagare gjorde.

Tema, innebörd och mål med denna kampanj

Målgrupp och deltagare
Målgruppen till denna kampanj är den muslimska familjen, vuxna som ungdomar.

Deltagarna utgörs av hela familjen, muslimska föreningar, muslimska kulturcenter och dess studiecirklar.

Tillvägagångssätt

Familjens roll under kampanjen
>> 19 mars – 25 mars att varje individ reciterar 5 minuter/dagligen
>> 25 mars – 01 april att varje individ reciterar 10 minuter/dagligen
>> 01 april – 10 april att varje individ reciterar 15 minuter/dagligen
>> 10 april – 20 april att varje individ reciterar 20 minuter/dagligen

Familjens roll efter kampanjen
Förhoppningsvis bidrar kampanjen till att underlätta och stödja familjen i uppmuntrandearbetet för att själva kunna stödja varandra. Ett fortsatt stöd behövs inom familjen för att denna skall vara en familj vana som alla längtar efter och samlas kring.

Moskéernas och föreningarnas roll
Dessa kan bidra under kampanjen till bl.a. att utöka medvetandet hos individerna och hjälpa till med broschyr- och informationsspridning. Dessutom, så har dessa en stor roll i arrangerandet av kurser och tillfällen för kunskapsspridningen om läran av Koranen.

IFiS hoppas även att dessa ägnar fredagspredikningen, den 19:e mars, just till påminnelse om denna kampanj.

Islamiska Förbundet i Sverige uppmanar alla att aktivt deltaga i denna kampanj som syftar till att stärka närvaron av Allahs Heliga Bok i din vardag.

För mer information
Hemsida: www.islamiskaforbundet.se
E-mail: ifis.dawa@islamiskaforbundet.se , info@islamiskaforbundet.se