Koranläsning – sommarkurs av IFiS

2010-06-17
IF Kommunikation

Vill du läsa Koranen på rätt sätt?

Plats: Moskéerna i de nämnda städer
Datum:25/06-01/08
Anmälan: dawa@islamiskaforbundet.se

IFiS anordnar denna, ca 40 dagars kurs i koranläsandet i Stockholm och Malmö, med hjälp av duktiga koranlärare.


Kontaktpersoner:
Dr. Yousef Matar (malmö), Abdulaziz Saleh (stockholm).

I sommarkursen ingår även utflykter och andra sommaraktiviteter.

 

Denna verksamhet sker i samarbete med Ibn Rushd studieförbund.