Lars Vilks och förnuft

2010-05-18
IF Kommunikation

Lars Vilks och förnuft

Den senaste veckan har det rapporterats om två händelser mot Lars Vilks, den man som avbildat profeten Mohammed dels som rondellhund, dels i en provokativ återspegling av en film med sexuellt tema där skådespelarna bär masker som skall föreställa profeten.

Vi muslimer älskar vår profet och sätter honom högt i vår vardag och i våra hjärtan. Vi ska inte acceptera det sätt Vilks försöker förnedra honom och islam men vi måste ta avstånd från allt våld, oavsett om det riktas mot Lars Vilks eller andra som omdömeslöst eller av rasistiska orsaker förnedrar islam och muslimer.

Vi får aldrig ta lagen i egna händer, vi är och måste vara laglydiga och låta lagupprätthållande myndigheter hålla ordning i Sverige. Vi lever i ett modernt land där majoriteten välkomnar muslimer. Vi har en frihet och rättigheter som saknas i många andra länder, får bygga moskéer och skolor samt visas stor respekt.

Därför, och i sann anda som medborgare, måste vi ta vårt ansvar och inse att ett ogenomtänkt agerande från en individ kan medföra svårigheter för alla muslimer i Sverige.

Vi måste därför i våra moskéer, församlingar och organisationer diskutera hur man ska agera kring personer som Lars Vilks. Våld och hot, alla icke fredliga aktioner är förbjudna och vi ska inte ta till dem hur kränkta och arga vi än känner oss.

Vi bör ta upp detta i våra fredagspredikningar och upplysa om att Lars Vilks och människor med hans inställning är ute efter att provocera och skapa klyftor i samhället. Vi måste sträva efter ett harmoniskt samhälle och att förstärka broarna mellan religionerna.

Vi måste förvalta vårt ansvar. Det kommer alltid att finnas lycksökare personer som Lars Vilks, men Islamiska Förbundet i Sveriges ståndpunkt är att bemöta dessa på ett lagligt och konstruktivt sätt och vi hoppas att alla muslimer ska följa vår linje och agera med förnuft och värdighet.