Mehdi Gharbi får Martin Luther King priset

2012-01-15
IF Kommunikation

Mehdi-Gharbi

Pressmeddelande den 16 januari 2012

Idag blir Mehdi Gharbi, medlem i Islamiska Förbundet och grundare av den tunisiska nättidningen Tunis News, tilldelad Martin Luther King priset.

Tunis News har länge varit en av få nyhetskanaler från det diktatorstyrda Tunisien, med ständigt uppskattade rapporteringar om korruption, tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter. Det var dock endast ett fåtal som visste att sidan drevs av en handfull aktivister från Stockholm med Mehdi Gharbi i spetsen.

”Mehdi och hans kollegor har samtliga varit medlemmar i Islamiska Förbundet i Sverige. Det är därför med stor stolthet vi gratulerar honom för detta välförtjänta pris” säger Omar Mustafa ordförande för Islamiska Förbundet.

Priskommittén skriver bl.a. följande i sin motivering: ”Mehdi är ett exempel på många människors kamp för att de mänskliga rättigheterna ska tas på allvar. Kampen bar frukt och idag är den tidigare så mäktiga diktaturen borta. Mehdi lade, liksom Martin Luther King, grunden för en rörelse som genom ickevåld förändrade världen.”

För mer information om priset och prisutdelningen se http://www.martinlutherking.se

Islamiska Förbundet i Sverige