Öppnande av 28e konferens

2008-12-26
IF Kommunikation

Publicerad 2008-12-26

Öppnande av IFiS 28:e konferens, 2008

Idag öppnades i Stockholm Islamiska Förbundet i Sveriges (IFiS) årliga konferens, med närvaro av ca 1600 deltagare från hela Skandinavien.

IFiS ordförande, Mahmoud Khalfi, välkomnade konferensdeltagarna, gästföreläsarna och inbjudna gäster och önskade alla givande dagar fyllda med kunskap, idéutbyte och sann broderskap.

Han betonande även i sitt tal vikten av att varje människa behöver stunder i sitt liv för eftertanke och reflektion för att kunna utvecklas och förbättra sin situation till det bättre.


Helena Benauoda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd (SMR), presenterade de inbjudna muslimska organisationernas tal och betonade vikten av denna konferens för alla muslimer i Skandinavien. Hon tackade IFiS för sitt engagemang och önskade konferensen all lycka.

Programmet fortsatte sedan med ett antal föreläsningar på arabiska, svenska och engelska som behandlar årets tema "tid för eftertanke" ur de olika aspekterna, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Bl.a. behandlades under första dagen de muslimska organisationernas roll i sina samhällen, och vilka steg man behöver utveckla mot ett bättre tillvägagångssätt.Man kommer att belysa mer individens roll och vilka eftertankar man bör iaktta under konferensens andra dagar, med närvaro av bl.a. dr. Omar Abdulkafy, som inväntas anlända till Sverige tidigt under lördag.

Till de yngre ungdomar och barnen fanns ett varierat, spännande, lärorikt och roligt fritidsprogram, med ledning av organiserade ungdomar som gör det möjligt att konferensen kan vara öppen för hela familjen i alla åldrar.