Offerhögtiden |Eid Al-Adha 2012|

2012-10-17
IF Kommunikation

Eid Al-Adha

Idag börjar de första 10 dagarna av den islamiska månaden Dhu Al-Hijja.

Islamiska Förbundet i Sverige önskar det muslimska samfundet i Sverige en god fortsättning de kommande dagarna.

I samband med detta innebär det att offerhögtiden, Eid Al-Adha, infaller därmed fredagen den 26 oktober 2012.

Eid Al-Adha är en högtidsfest som firas den 10 dagen av den sista islamiska månaden Dhu Al-Hijja. Allah har markerat några av de tolv islamiska månaderna bättre än andra. En del dagar är gyllene tider för en muslim där belöning av enkla goda handlingar multipliceras rikligt.


De kommande 10 dagarna är just nu en gyllene period för en troende muslim. Dagarna innebär milstolpar fyllda av dygder att ta lärdom av. Dessa 10 dagars frukter av goda gärningar multipliceras och en muslim kan lättare uppnå frälsning inom denna period.

Till minne och heder av profeten Ibrahims offervillighet kommer dessa tio dagarna av Dhul Al-Hijja att avslutas med ett firande av offerhögtiden Eid Al-Adha nästa vecka på fredag den 26 oktober.

Må Allah den Allsmäktige, i sin oändliga barmhärtighet, acceptera allas goda gärningar samt skänka alla fred och framgång.

Islamiska Förbundet i Sverige önskar alla muslimer en fortsatt välsignad vecka!