”Ni bör säga rakt ut att det Omar Mustafa sa är fel” skrev Nerikes Allehanda till oss!

2015-01-23
IF Kommunikation

Nerikes Allehanda följer Egyptsons fotspår i att befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer och muslimska företrädare i Sverige.

I tidningens ledare publicerad 20 jan 2015 skrivs det i plural om ”muslimska företrädare” som ”sprider antisemitisk smörja”, men texten skriver om endast en person som har gjort det. Nerikes Allehanda hamnar alltså själva i det de kritiserar Islamiska Förbundet för, nämligen utsätta muslimer [i plural] för ”fördummande kollektivism”.

Nerikes Allehanda bygger hela sin ledare på Egyptsons tesdrivna text om Islamiska Förbundet där han anklagar Förbundet för diverse saker. Men det är inte första gången han angriper Islamiska Förbundet med rena lögner. För exakt ett år sedan hävdade han att förbundet ska vara en del av en hemlig global makt som vill skapa en Gudsstat i Sverige. Ett påstående som han inte kunnat belägga. I samma artikel hävdade han att Islamiska Förbundet har hemliga avtal med Socialdemokraterna som skulle garantera Förbundets medlemmar maktpositioner, också utan bevis.

NA skriver vidare att: Omar Mustafa – ordförande i Islamiska förbundet – skyller moskébränderna på ”kristna emigranter” och ”andra muslimer”. Det hänvisas här till en arabisk artikel som Omar Mustafa har medverkat i. Den arabiska artikeln tar inte med direkta citat, utan gör egna sammanfattningar.

Genom att utnyttja läsarnas okunskap i arabiska och med ett negativt uppsåt kan man enkelt förvränga hela budskapet, vilket Egyptson gjort och vilket NA reproducerat i sin artikel.

Det finns alltså inget citat på att Omar Mustafa ska ha sagt det NA påstår i sin text, men det rådande islamofobiska klimatet gör att källkritiken brister. Omar Mustafa har snarare tvärtom pratat med nationella och internationelle medier, där ibland Aljazeera Arabiska, BBC och New York Times, om solidaritetsrörelser, vikten av en bred samlad kraft mot extremism och om att inte dra förhastade slutsatser.

Dessutom skriver Nerikes Allehanda om en annan person, Hassan Moussa, som man beskriver som ordförande i Svenska Imamrådet. Detta är helt enkelt fel. Moussa är inte ens medlem Imamrådet och inte heller imam i moskén på Södermalm som Egyptson hävdar.

Detta har även påpekats till Nerikes Allehanda för att påpeka faktafelen i artikeln, men Lars Ströman, politisk redaktör i tidningen tyckte att vi borde ”säga rakt ut att Hassan Moussa och Omar Mustafa uttryckte sig på ett felaktigt sätt” och ännu en gång blir vi ansvariga att ta avstånd från sådant vi inte uttryckt.

Islamiska Förbundet är en organisation som har flera öppna moskéer som dagligen tar emot besökare med intressanta och kritiska frågor om oss och om islam i stort. Vi har alltid tagit initiativ till att engagera och skapa kanaler för ökat samhällsengagemang. Vi har exempelvis grundat flera demokratiska församlingar, ungdoms-, student-, kvinno-, och kulturföreningar.

Vi har även grundat en av Sveriges stora biståndsorganisationer och har ett stort engagemang i utbildnings- och folkbildningsarbetet. Många av dessa organisationer och föreningar står i dag på egna ben och bidrar dagligen till muslimer inom de civila samhället. Islamiska Förbundet har länge varit en kraft inom den muslimska rörelsen som manar till samlevnad, gränsöverskridande samarbete och mot extremism i alla dess former.

Vi har alla ett ansvar att inte uppvigla till hat, inte medvetet sprida och bekräfta fördomar och att slå vakt om ett samhälle som präglas av mångfald. Detta är allas vårt ansvar oavsett frivilliga organisationer, samhällsinstitutioner eller medier. Ingen ska befrias från kritik och tvärtom anser vi i Islamiska Förbundet att intern och extern kritik har varit en av de viktigaste orsakerna bakom vår organisations utveckling. Men det krävs att debatten hålls på en seriös och saklig nivå, där alla påståenden och resonemang är välunderbyggda.

Mohamed Kharraki, talesperson för Islamiska förbundet

[Texten publicerades på Nerikes Allehanda]
Tags: Sverige,