IFIS utrycker sitt stöd för det egyptiska folkets kamp och ber för de civila offren

2011-02-04
IF Kommunikation

PRESSMEDDELANDE – Stockholm den 4 februari 2011 

I mer än en vecka har det egyptiska folket gett sig ut på gatorna i miljontals för att med fredliga medel kräva rättvisa och frihet från förtryck. De pågående egyptiska demonstrationerna kommer efter en lång tid av systematiskt förtryck av den egyptiska regimen och påbörjades efter demonstrationerna i Tunisien, vilka ledde till att den tuniska presidenten avsattes.

 

Islamiska Förbundet vill utrycka sitt stöd för det egyptiska folkets rätt att utrycka sin åsikt och leva i ett rättvist samhälle fritt från förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. ”Det egyptiska folket har tydligt deklarerat sin genuina kamp för demokrati och rättvisa och de ska ha all rätt att själva välja sina beslutsfattare. Vi ställer oss bakom denna rätt och hoppas att inte fler civila ska behöva falla offer i regimens händer.” säger Omar Mustafa, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige.

De egyptiska demonstranterna har varit exemplariska då de stod sida vid sida, muslim med kristen, fattig med rik, kvinna med man i fredliga protester för demokrati och rättvisa. De behöver nu omvärldens fulla stöd. Västvärlden har länge blundat för förtrycket och diktaturen och det är nu dags att våra regeringar tydligare visar att de respekterar folkets vilja.

Vi är övertygade om att de förtryckta i Egypten är kapabla att välja sina ledare på egen hand och de ska inte behöva vara rädda för bojkott och isolering, såsom omvärlden valde att hantera det palestinska folkets val efter det senaste parlamentsvalet i de palestinska områdena.

”Vi och vår regering har ett ansvar att tydligt markera att vi fullt ut respekterar folkets vilja och val och att vi stödjer den demokratiska processen som folket nu skapar.” säger Omar Mustafa.

Islamiska Förbundet kommer under dagarna att be för de civila offren i Egypten.

 
Omar Mustafa
Ordförande, Islamiska Förbundet i Sverige
+46 (0)70 75 98 120