Pressmeddelande om valet

2010-09-16
IF Kommunikation

Gå och rösta bort muslimhatarna och rasisterna, för Allahs skull.

Företrädare för muslimska organisationer i Sverige uppmanar muslimerna till valdeltagande och menar att ”soffliggarna” försämrar villkoren för Sveriges muslimer och stärker de muslimfientliga krafterna.

Islam och muslimer har aldrig varit en så stark fokus på en valrörelse som denna. Vi hör förslag som begränsar muslimska kvinnors val av kläder, förslag om att förbjuda moskébyggen i vissa kommuner och förslag om att stänga muslimskprofilerade friskolor. Det allvarliga är att dessa förslag inte enbart kommer från högerextrema partier, även etablerade politiker och partier börjar successivt anamma den muslimfientliga politiken.

Om Sverigedemokraterna dessutom kommer in i Riksdagen, vilket de senaste opinionsundersökningar är enade om, så är det ”kampen mot islamiseringen av Sverige” som är högst på deras agenda. Även om de inte lyckas få igenom sina förslag fullt ut, så riskerar vi att de etablerade partierna närmar sig den islamofobiska agendan såsom det hände i andra europeiska länder.

Trots att muslimerna är den grupp i Sverige som berörs mest av valets utgång, så är det ändå många som väljer att avstå från röstningen. Att sitta hemma på valdagen och avstå från röstningen är en mycket beklaglig och självisk handling som kommer att leda till en försämring av muslimernas situation i detta land. Enligt undersökningar så räcker det med att ca 70 000 personer, som annars inte hade tänkt rösta, deltar i valet, då kommer Sverigedemokraterna inte in. Även om man endast röstar blankt.

Men vi muslimer har även en hel del intressefrågor som vi måste uppmärksamma vid valet. Det kan handla om nationella frågor såsom familjepolitik, synen på islam och skolpolitiken eller frågor om antiterrorlagstiftningen. Det kan även handla om internationella frågor som berör oss som muslimer, såsom det så kallade ”kriget mot terrorism”, Palestinafrågan eller Afghanistanfrågan. Men det är även viktigt att ta hänsyn till de partier som gynnar den muslimska gruppen på kommunalnivå i frågor om exempelvis moskéer, skolor och integration.

Profeten Mohammad, må Allahs frid och välsignelse vara över honom sa: ”Den mest älskvärda människan hos Allah är den som är mest gynnsam för andra människor.”


Islamiska Förbundet i Sverige

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Sveriges Unga Muslimer