Islamiska förbundet en plattform för oss kvinnor

2013-04-19
IF Kommunikation

Under den senaste veckans nyhetsrapportering har stereotypa föreställningar om svenska muslimer gått hand i hand med islamofobiska konspirationsteorier. Där har företrädare från det muslimska civilsamhället misskrediterats och anklagats för att vara islamister med mål att ta över Sveriges största parti, Socialdemokraterna, för att sedan inför sharialagar. Samtidigt så reduceras den svenska troende muslimska kvinnan till en varelse utan förnuft eller intelligens.

I detta mediedrev är det flera kvinnor som tagit sig an rollen som talare för svenska muslimska kvinnor. En sak som dessa kvinnor har gemensamt är att de under kvinnoförtryckets fana utmålat Islamiska Förbundet som en organisation med en förlegad kvinnosyn vars värderingar går stick i stäv med demokratiska fri- och rättigheter.

Det finns dock ett problem med dessa anklagelser som skribenterna valt att föra. Har dessa kvinnor själva arbetat inom eller varit en del av det muslimska civilsamhället? Om inte, har de någonsin tagit initiativ för att tala med de kvinnor som dagligen arbetar eller är aktiva inom muslimska organisationer som Islamiska Förbundet?  För det är väl ändå dessa kvinnor, om någon som skulle kunna redovisa vilken kvinnosyn som råder inom dessa organisationer?

I DN Debatt 18/4 kunde vi läsa hur Nalin Pekgul känner sig omyndigförklarad. Hon talar om hur Islamiska Förbundet tar sig rätten att tala för alla svenska muslimer i Sverige.  Vi ställer nu frågan till Nalin vilka kvinnor har du talat med som är en del av det muslimska civilsamhället?  Vem ger dig rätten att omyndigförklara kvinnor som inte delar dina åsikter och syn på muslimska organisationer som Islamiska Förbundet? Vilka är de ”andra” muslimer som du utnämnt dig själv som talesperson för?

Hanna Gadbin är en annan skribent som tagit sig rätten att tala för svenska muslimska kvinnor, i sin artikel på Newsmill den 13/4 skriver hon : ”För Omar Mustafa gynnar varken mig eller mina medsystrar som kämpar för att få samma rättigheter i Sverige som svenska kvinnor har och slippa att leva i skuggan av hedersförtrycket.” På vilket sätt känner sig Gadbin kvalificerad att tala för alla de kvinnor som dagligen kämpar för sina rättigheter? Eller tror Gadbin att muslimska kvinnor som arbetar inom det muslimska civilsamhället inte arbetar för kvinnors rättigheter?

Vivianne Macdisi skriver i sin artikel i Newsmill om Islamiska Förbundets problematiska kvinnosyn och kan som utbildad jurist inte se skillnad på föreningsstadgar och en artikel på hemsidan. Hon sprider sedan osanningar om att förbundet har en förlegad kvinnosyn där mannen och kvinnan inte har samma värdighet. Har Vivianne Macdisi talat med kvinnor från Islamiska förbundet eller det muslimska civilsamhället? I en senare artikel påstår Macdisi att det är för de unga tjejerna och killarna som hon för sin kritik. Vi undrar vilka unga tjejer och killar Vivianne Macdisi tagit kontakt med från det muslimska civilsamhället eller från Islamiska Förbundet för att få bevis för den problematiska kvinnosyn som hon påstår råder där.

Vi är ett antal muslimska kvinnor som lever med islam i vår vardag och som är en del av det muslimska civilsamhället på olika sätt. Vi har alla varit med i Islamiska Förbundet och vi har engagerat oss genom förtroendeuppdrag, aktiviteter och verksamheter och vi har aldrig fått varken råd, eller tillsägelser att som kvinnor ta ett steg tillbaka och underordna oss mannen eller ge avkall på våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Islamiska Förbundet ger en plattform för oss som vi inte får någon annanstans. Inom dess verksamhet kan vi vara det vi vill vara just svenska muslimska kvinnor. Här spelar det inte roll vad vi har på oss eller vad vi heter utan det är vår utbildning, vår erfarenhet och vår kunskap som ger oss möjlighet att göra en skillnad för vårt samhälle. Till skillnad från det klimat och de begränsade möjligheter som vi många gånger möter på arbetsmarknaden på universiteten och till och med i ICA kön. Det största hotet vi ser mot oss som muslimska kvinnor kommer från den Islamofobiska hets som gör att vi måste leva under en dubbel utsatthet där vi som både muslimer och kvinnor måste kämpa för att få ta del av våra rättigheter och samtidigt gång på gång förklara att vi inte är förtryckta, att vi inte blir misshandlade och att vi inte blivit bortgifta mot vår vilja.

Utan en organisation som Islamiska Förbundet skulle vi föra en väldigt ensam kamp och vår tilltro till det samhälle vi lever i skulle varit minst sagt minimal.

 

Radia Ouahabi (Ordförande Muslimska Kvinnoföreningen)

Zainab Marrakchi ( Viceordförande New Moon Kulturorganisation)

Iman Benmakhlouf (Ordförande för Stjärnkåren)

Suheer Sherif (Medlem i Islamiska Förbundet i Sverige)

Samia El Amri (Ledamot i Islamiska Förbundet i Stockholms Råd)