Sårande nidbilder

2007-09-07
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet har i samråd med Sveriges Muslimska Råd diskuterat publicering av Lars Vilks nidbilder i lokaltidning Nerikes Allehanda.
Vi ser med oro på vad detta kan leda till..


 Islamiska Förbundet har i samråd med Sveriges Muslimska Råd diskuterat publicering av Lars Vilks nidbilder i lokaltidning Nerikes Allehanda.
Vi ser med oro på vad detta kan leda till. Därför har Vi enats om:

Att skriva en pressmeddelande för att fördöma akten och förklara våra ställningar
Att polisanmäla tidningen och dess ansvarigutgivare av: IFIS, SMF, FIFS, SUM och IFS.
Att samla protestlistor fr.o.m. fredag 1:a september.
Att anmäla tidningen till JK
Att vädja till Sveriges muslimer att inte sprida konflikten utanför Örebro och givetvis bara använda fredliga och lagliga medel.

Vi har också bildat en krisgrupp bestående av

Helena Benauda, SMR tel. 070-4665816, 073-6855354
Mahmoud Khalfi, IFiS, 070-4869953, 08-509109 00
Mahmoud Aldebe, SMF, 070-7893057, 08-50910900
Mostafa Kharraki, FIFS, 070-7874265, 08-50910900
Abdallah Salah, IFS, 08-50910900, 073-6560212

Med vänliga hälsningar
Mahmoud Khalfi, IFiS ordförande 

Tel: 08-509 109 00
Epost: ifis.ordf@islamiskaforbundet.se