Posts Tagged "Grafisk profil"

Att använda Islamiska Förbundets logotyp

jul 02 2015

Förbundets logotyp Islamiska Förbundets logotyp förekommer i flera varianter. Den har utformats med stor noggrannhet för att skapa en symbol och en…