Trygghet i Malmö – pm081220

2008-12-20
IF Kommunikation

Publicerad 2008-12-20
Pressmeddelande, Malmö

Återskapad trygghet gemensamt mål

Mellan företrädare för islamiska föreningar, Malmö stad och Polisen råder en samstämmig syn på vikten av att återskapa tryggheten i Rosengård, Malmö.

På lördagseftermiddagen har ledande representanter för islamiska föreningar, Malmöpolisen och Malmö stad haft en konstruktiv dialog. Mötet tillkom på initiativ från Islamiska förbundet i Sverige och Malmöpolisen.

Vid mötet enades man om att det gemensamma målet är att Rosengård och övriga Malmö ska utgöra en trygg och säker miljö att vistas och bo i.

De frivilliga vuxna från islamiska föreningar som varit ute i området och pratat med ungdomarna har tagit ett stort ansvar och gjort en betydelsefull insats. Redan under natten till lördagen märktes en positiv effekt av deras arbete, och det bidrog till att natten blev
lugnare än föregående natt. Denna värdefulla insats fortsätter under de närmaste dagarna.

De islamiska föreningarna på Rosengård tar bestämt avstånd från de oroligheter som förekommit de senaste dygnen.

Representanterna för islamiska föreningar, Malmö stad och Malmöpolisen är överens om att gå vidare på den inslagna linjen med fortsatt dialog och åtgärder för att tillsammans fortsätta arbetet med att skapa trygghet på Rosengård.

Ammar Daoud, Islamiska kulturföreningen i Malmö
Romdhane Boussaidi, Islamiska Förbundet i Malmö
Zoheir Berrahmoune, generalsekreterare Islamiska Förbundet i Sverige

Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunalråd Malmö stad
Andreas Konstantinides, ordförande Rosengårds stadsdelsfullmäktige

Ulf Sempert, Chef för Polisområde Malmö