Ungdom i predikanstol…

2010-11-26
IF Kommunikation

Fredagspredikan i Stockholms stora Moské, 2010-11-26
Omar Mustafa, en svensk ung muslim

Detta positiva initiativ: att låta vissa ungdomar som har kunnande att träna upp sin förmåga, är av Shaykh Hatham (abu Mahmoud) som är imamen i Stockholms stora Moské.

 

Omars: khutbâ arabiska [00:00], svenska [10:00], dr.Haythams tal [17:20]

Efter khutbâ talet av Omar, på arabiska och svenska, så följer shaykh Haytham Rahmas korta tal.