Utbildningsdag – 090215

2009-02-02
IF Kommunikation

Publicerad 2009-02-01

Utbildningsdagen om Palestina, söndagen 15 februari 2009

Missa inte detta sällsynta tillfälle att få reda på sanningen bakom denna konflikt.
Plats: Stockholms Stora Moské, konferenssalen.

Tid: 13.30 -19.00.
Avgift: fri inträde. Muslimer samt icke muslimer är välkomna!
 

Föreläsningar och frågestälningar kommer bl.a. att behandla:

1. Palestinas forntida historia (70 minuter, av Umm Muhammad):
Palestina, det Välsignade Landet, har varit i fokus för mänskligheten sedan urminnes tider. Mycket har ägt rum i det Heliga Landet och väldigt lite vet vi om dess historia. Olika folkslag, kulturer och civilisationer har bebott detta land där människorna har samexisterat och blomstrat i århundraden. För att kunna förstå nuläget och grunden till ockupationen och den stora konflikten i Palestina måste vi bläddra tillbaks i historien och försöka förstå hur en gång ett pluralistiskt samhälle, har förvandlats från främlingsfientlighet till en apartheid där människor är åtskilda och förnekade jämställdhet enbart på grund av ras.
 

2. Palestinas moderna historia (80 minuter av Amin Kharraki):
Den moderna historien är ytterst viktig för att förstå dagens konflikt i "Palestina/israel".

Självklart är det välsignade landets historia i sin helhet viktig men händelserna ifrån den moderna historien ligger mäskligheten nära i minnet och just dessa händelser påverkar konflikten idag på många avgörande sätt. Konflikten är långt ifrån begränsad till dagens "Palestina/israel" och den moderna historien visar för oss hur hela MÖ och stora delar av västvärlden är inblandad i konflikten. För att förstå allt det som sker i dagens konflikt bör man fördjupa sig väl i den moderna historien!

 

3. Dagens situation (80 minuter av Hamza Abu Ubayda)
De senaste 20 åren i Palestina har varit hektiska, bildandet av Hamas, två intifador, Yasser Arafat från Israels vän till Israels fiende, inhemska strider mellan Hamas och Fatah, Yasser Arafats död, Hamas seger i parlamentsvalen, samt det förödandet Gazakriget. Hur går allt detta ihop? Varför kan inte Palestinska grupperingar komma överens? Hur tolkar olika Palestinska grupper situation och vad har grupperna för politiskt program? Allt detta och mycket mer kommer att diskuteras.

 


Palestina har varit ockuperat i 60 år!
Gaza och Västbanken har varit ockuperat i 41 år!

Judar och muslimer uttalar sin rätt till det heliga landet Palestina!

Gaza har blockerats i snart 2 år!
Gaza massakrerades i 22 dagar!

Varför har denna konflikt blivit så olösbar?
Vilka historiska faktum stödjer bådas anspråk på landet?
Varför är världen så splittrad i Mellanösternfrågan?

Vill du har svar på ovanstående frågor?
Vill du utbilda dig inom denna konflikt för att kunna ta diskussionen i samhället?
Har du frågor du vill ställa Palestinakunniga?

 

Hur ska man ställa sig i denna fråga?
Vad är Palestiniernas samt muslimernas roll i Palestina?