EU måste stoppa militärjuntans dödsdomar i Egypten

2015-05-18
IF Kommunikation

På lördagen den 16 maj 2015 dömdes över 100 personer till döden i Egypten, bland de dödsdömda är Egyptens folkvalda president Mohammed Morsi, parlamentets talman Katatni och flertalet politiker, opinionsbildare och aktivister.

Det är inte de första dödsdomarna som utfärdats mot oppositionen i Egypten. Under perioden mars-april förra året dömdes 1200 människor till döden. Dessutom har minderåriga dömts till 11 års fängelse för att ha deltagit i fredliga anti-kupp manifestationer.

Godtyckliga dödsdomar av politiska fångar genom orättvisa rättsliga processer är ett brott mot FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Ett brott som militärregimen gång på gång upprepat utan tillräckliga reaktioner från omvärlden.

Rättegångsprocesserna har kritiserats från olika folkrättsorganisationer för att vara bristfälliga och godtyckligt utförda av militärregimen, som störtade landets första folkvalda president i juli 2013. I fjol dömde man bl.a. tiotals personer till döden inom loppet av några minuter.

Militärregimen har förutom de politiska dödsdomarna mot oppositionspolitiker även försenat planerade val, bemött fredliga demonstrationer med hänsynslöst våld och på så sätt tagit demokratiutvecklingen i landet flera steg tillbaka.

Nationella och internationella röster måste kraftigt höjas mot militärregimen. Den svenska regeringen måste ta aktiva åtgärder för att tillsammans med EU och resten av omvärlden få ett slut på häxjakten mot kuppmotståndarna och stoppa dödsdomarna.

Stockholm den 18 maj 2015

Islamiska Förbundet