Uttalande gällande ”Fastetiderna och dess bestämmelser i de skandinaviska länderna”

2015-06-10
IF Kommunikation

Sammanfattning av uttalandet gällande ”Fastetiderna och dess bestämmelser i de skandinaviska länderna

Sveriges Imamråd bjöd församlingsrepresentanter från hela Skandinavien till en konferens för att diskutera fastetiderna och dess regler i de skandinaviska länderna. Ett antal rättslärda imamer(från Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning) och experter gjorde ett studiebesök i norra Sverige för att själva se hur natten och dagen är.

Fatwarådet betonar i sitt uttalande:

– Att eftersträva enighet inom den muslimska minoriteten. Det är inte acceptabelt för muslimer att i stora gemensamma händelser så som inledningen av Fastan eller bestämmelsen av Eiddagen splittras eller avvika från varandra. Detta stör gemenskapen och skapar onödiga spänningar.

– Vid stora avgörande frågor för den muslimska minoriteten får individer inte utfärda egna Fatwor eller ogiltigförklara erkända och etablerade Fatwa-institutioner.

Fatwarådet studerade två fall:

1. Det första fallet är när solen är uppe dygnet runt vissa tider på året. Här är Fatwarådet eniga att man ska uppskatta fastetiderna efter den senaste tiden på året där det gick att urskilja dag från natt.

2. Det andra fallet är när solen går ner, men tecknen för Ishabönen (kvällsbönen) och Fajerbönen (Gryningsbönen) inte går att se. Här ska det uppskattas efter den senaste tiden på året då skillnaden mellan skymningarna var tydliga.

3.När det gäller tiden för Imsak (inledningen av den dagliga fastan) och tiden för Fajerbönen (Gryningsbönen) refereras det till punkt 2.

Rekommendationer från Fatwarådet:

Fatwan ska förtydligas för att anpassa sig för muslimers olika situationer i Europa och ta hänsyn till muslimers arbete, sjukdom, studier eller oförmåga att fasta, eller de fall fastan påverkar personens prestation på jobbet.

-Fatwarådet uppmanar församlingar och islamiska center att underlätta för muslimer i enlighet med Fatwarådets tidigare uttalanden gällande exempelvis att sammansluta Maghrib-bönen med Ishabönen. Eller att sammansluta MaghribIsha och Taraweeh (nattbön) en tillräcklig stund efter fastebrytningen.

-Fatwarådet betonar det tidigare beslutet om att inleda Ramadan i enlighet med förbestämda islamiska och astronomiska beräkningar, detta för att underlätta för muslimerna i Europa och för att den åsikten är närmast de autentiska bevisens anda. Detta innebär att Ramadan inleds den 18 juni och avslutas 16 juli och att Eid Al Fitr är 17 juli 2015.

-Fatwarådet rekommenderar muslimerna att respektera grannskapet vid församlingslokaler som ligger i bostadsområden när bönetiderna hamnar så sent på kvällarna. Det är viktigt att alltid bete sig i enlighet med islams goda och exemplariska moral.

-Fatwarådet uppmanar till bildandet av en kommitté som tillsammans med turkiska representationen för religiösa frågor i Turkiet – Diyanet följer upp månadernas tider och hjälper Europas muslimer att organisera och fastställa tiderna i syfte att ena den muslimska minoriteten.

2015-06-09 Stockholm

ETT FÖRTYDLIGANDE:

Islamiska Förbundet har tagit del av Fatwarådets uttalande tillsammans med flera församlingar och organisationer. Vi jobbar med att förtydliga implementeringen av Fatwan och återkommer i god tid hur detta praktiskt ska gå till inshaAllah.

———————–

نص بيان المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث تجده في هذا الرابط

ونريد أن ننوه إلى أن الرابطة الإسلامية حصلت على نسخة من البيان، كما بافي المؤسسات والمراكز الإسلامية التي حضرت مؤتمر الأئمة وستسعى الرابطة الإسلامية مع المؤسسات المعنية على شرحه حسب التوزع الجغرافي لكل منطقة في السويد. لذلك ندعو المسلمين للصبر والتريث، فرمضان لم يدخل بعد.