Regeringens erkännande av Palestina är en mycket välkommen handling

2014-10-31
IF Kommunikation

Regeringens erkännande av Palestina är en mycket välkommen handling. Men kampen för en rättvis fred stannar inte där.

På morgonen den 30 oktober 2014 presenterade utrikesministern Margot Wallström regerings beslut att erkänna staten Palestina. Det är en historisk dag för Palestina men även för Sverige. Beslutet kommer som utrikesministern Wallström sa ”inte för tidigt, utan kan snarare vara för sent.”

Islamiska Förbundet gläds åt och välkomnar regeringens beslut och den skarpa och solidariska svenska rösten i den internationella politiken. Det palestinska folket har i åtskilliga decennier levt i misär, förtryck och förföljelse på grund av israeliska statens brutala ockupationspolitik, och det är högtid för omvärlden att agera.

Sedan 2008 har de inhumana massdödande operationerna mot Gazas isolerade befolkning avlöst varandra och skördat ca 4000 dödsoffer varav ca en femtedel var barn. På västbanken fortsätter den folkrättsvidriga bosättningspolitiken i full takt och apartheidlagarna för befolkningen på västbanken skapar en institutionell rasism som skiljer människor åt på ett sätt som vi önskat att mänskligheten hade upphört med för länge sen.

Samtidigt står Al-Aqsa Moskén inför ständiga hot från ockupationsmakten och från olika sionistiska extremistgrupper. Bara i dagarna har moskén spärrats av och den muslimska befolkningen har än en gång förbjudits från att be i en av Islams allra centralaste moskéer.

I takt med att den israeliska ockupationspolitiken fortsätter sina ständiga brott mot folkrätten gynnas de paradoxalt nog av världssamfundet och inte minst av EU med frihandelsavtal och andra särskilda förmåner.

Erkännandet av Palestina är en viktig första markering för att upphöja relationerna med den förtryckta parten i konflikten. Men kampen är inte över. Den förtryckande parten måste bestraffas av världssamfundet så länge förtrycket fortgår. Där ser vi att suspendering av frihandelsavtalen, bojkott av ockupationsmaktens produkter och desinvesteringar är andra viktiga steg för att skapa en förutsättning för rättvis fred i området.

Den svenska regeringen måste stå emot de påtryckningar som manar till en acceptens av det rådande läget och fortsätta sina markeringar mot den förtryckande politiken.