Vi får aldrig glömma att muslimer var måltavla för Europas sista folkmord

2011-07-12
IF Kommunikation

Pressmeddelande den 11 juli 2011

Idag, den 11 juli, är det den officiella minnesdagen av folkmordet i Srebrenica, Bosnien. Över 8000 pojkar och män separerades från deras mödrar och fruar samtidigt som FN och världssamfundet agerade som åskådare.

De bosnienserbiska styrkorna bussade iväg muslimerna i ögonbindlar för att sedan mörda dem brutalt och kasta dem i massgravar. Det är en dag då många bosniska muslimer såg deras nära kära för sista gången. Många överlevande från Srebrenica väntar fortfarande på besked om deras anhöriga och än idag hittas massgravar runtom i staden.

”Vi får aldrig glömma att muslimer var måltavla för Europas sista folkmord. Mångårig och systematisk propaganda där bosniska muslimer utmålades som femtekolonnare och ett överhängande fara, mynnade ut i folkmord”, kommenterar Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige.

Den 11 juli betraktas av många som en minnesdag mot all form av islamofobi och antimuslimism. I en tid då högerextrema grupper vinner val i flera europeiska länder på att ge sig på islam och muslimer och där etablerade partier och medier blir alltmer delaktiga i demoniseringen av Europas muslimer, är det särskilt viktigt för antirasistiska krafter att uppmärksamma denna minnesdag.

”Vi trodde att förintelsen var en tillräcklig lärdom och att något sådant aldrig mer skulle hända i Europa. Men det fruktansvärda folkmordet i Srebrenica kunde inträffa mitt framför ögonen på världen, så sent som för 16 år sedan. Därför är det ytterst viktigt att vi slå vakt om människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde”, säger Omar Mustafa.

Islamiska Förbundet ber för de döda och för deras anhöriga.

Islamiska Förbundet i Sverige
08-50910900
www.islamiskaforbundet.se