Vi tar avsked från den heliga månaden Ramadan i en turbulent tid

2014-07-25
IF Kommunikation

Med anledning av den välsignade månaden Ramadans slut och med anledning av den glädjefulla högtiden Eid Al-Fitrs ankomst ber vi Allah att godta de goda handlingarna och välsigna vårt firande.

Eid Al-Fitr kommer i en tid av stor oro runtom i världen, vilket gör det svårare att fira utan att tänka på utsatta syskon och medmänniskor i världens alla hörn.

Från Kina kommer rapporter om hur muslimer hindrats av myndigheterna från att fasta och flera gånger tvingats avbryta sin fasta innan de får komma in i skolan eller komma in på sina arbetsplatser. Även i Indien har medlemmar av det hinduiska extremistiska partiet Shiv Sena tvingat muslimska arbetare att bryta sin fasta. Detta är inget annat än ett föraktfullt beteende som syftar till att kränka muslimernas rättigheter.

I områden som Burma och Centralafrikanska Republiken har de muslimska minoriteterna utsatts för ett regelrätt folkmord och etnisk rensning. Vi ber Allah att rädda dem ur sin nöd ty de har ingen annan räddning än Han.

I Gaza faller bomberna från den israeliska ockupationsmakten konstant och hundratals liv skördas dagligen. Samtidigt som omvärlden, inte minst flera arabiska länder, ger Israel sitt tysta och öppna medgivande. Även i Sverige har fördömandena och reaktionerna från regeringen och från oppositionsledarna varit ytterst blygsamma. Terroriseringen av det palestinska folket måste få ett slut och våra politiska ledare måste ta sitt ansvar och sätta ekonomisk och politisk press på den israeliska ockupationsmakten. Vi som medmänniskor måste ta vårt ansvar och bojkotta alla företag och institutioner som upprätthåller ockupationsmakten och dess folkrättsvidriga politik.

I Irak och Syrien fortsätter Bashar och Maliki-regimerna sina angrepp på oskyldiga medborgare. Både det irakiska och det syriska folket har länge och med rätta längtat efter frihet från förtryck, ockupation och diktatur. Folket har dock inte fått något stöd i sin berättigade kamp, omvärlden har istället fokuserat på att bevaka sina ekonomiska och geopolitiska intressen i området, på bekostnad av folket. Flera intressenter har snarare gödd ett sekteristiskt krig mellan ett folk som i årtusenden levt sida vid sida.

Vi ser med bestörtning hur den extrema gruppen IS tillåts ta över flera områden i Irak och Syrien, och med oislamiska medel förtrycker och eliminerar sina meningsmotståndare. Den etniska rensningen som kristna, turkmener, sunniter, kurder och andra minoriteter utsätts för av IS, Maliki och Assad är inget annat än ett inhumant och brutalt angrepp på människor som profeten Muhammad (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) har beordrat oss att behandla väl. Även Boko Haram i Nigeria som kidnappar små skolflickor för att sedan vilja sälja dem på marknaden är grupper som inte har gjort annat än att smutskasta Islams goda och barmhärtiga budskap.

Här hemma i Sverige och Europa växer de antimuslimska krafterna med stormfart och har nu intagit det europeiska parlamentet och de flesta nationella parlamenten. Hatretoriken och demoniseringen av muslimerna delar de även med flera andra etablerade debattörer och opinionsbildare. Vår roll måste vara att fortsätta kämpa för att Islam och muslimer ska erkännas som en självklar del av våra samhällen. Vi måste få alla våra rättigheter tillgodosedda och vi måste organisera oss och påverka opinionen och besluten med ett aktivt deltagande i samhällets alla institutioner.

Det är utan tvekan att vi lever i en svår tid och att muslimer på många sätt lever i en tid av prövning. Allah har gett oss månaden Ramadan för att lära oss att svårigheter kräver en tålmodig kamp. Ramadan lär oss att vår anknytning ska vara endast med Allah då Han är hoppet när inget annat hopp finns att tillgå. Ramadan lär oss också att efter en lång dag av tuff fastan i en varm sommardag

kommer till slut stunden av undsättning och näring. Allah säger i Koranen: ”På prövning följer lättnad! [Ja,] på prövning följer lättnad!” 94:5-6

Med det sagt är det ändå viktigt och utifrån profetens tradition att fira och visa glädje under Eid. Vi får inte låta lyckan och glädjen tas ifrån oss. Eid är ett tillfälle för att förlåta varandra, besöka varandra, stärka släktbanden och grannskapet. Eid är en manifestation för vår styrka och enighet. Eid har kommit att bli en svensk tradition och ett budskap om att vi är en självklar del av detta land. Låt oss därför se till att göra denna Eid till en högtid värt namnet.

Omar Mustafa
Ordförande, Islamiska Förbundet