Iftâr 2008 – pm080924

2008-09-24
IF Kommunikation

Publicerad 2008-09-24
Pressmeddelande, Stockholm

Den årliga iftâr, fastebrytningsmåltid, i Stora Moskén i Stockholm
I onsdagskväll, 24 september, Stockholm arrangerades en av de största gemenskaperna under den heliga månaden Ramadan. Nämligen den årliga iftâr, fastebrytnings middag, som hölls av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS). Drygt 200 inbjudna gästar rymdes i festsalen i Stora Moskén i Söder.

Bland gästerna var representanter för de stora trossamfunden: Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Buddhistiska Samarbetsrådet. Både Ärkebiskopen Anders Wejryds och Biskopen för katolska kyrkan Anders Arborelius utryckte glädje att denna årliga sammankomst förekommer och att den främjar ett bättre samhällsklimat.

De politiska partierna var också välrepresenterade. Bl.a. riskdagsledamöter från miljöpartiet, vänsterpartiet och moderaterna var närvarande.

Det fullspikade programmet började med välkomsttal av dr. Ahmed Boushy. Därefter åtföljdes av ett inledningstal av Mahmoud Khalfi, ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige och Helena Benouda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd. Mahmoud Khalfi presenterade i sitt tal delar av förbundets verksamhet och de visioner som styr planerade insatser. ?Islam är en inkluderande religion?, förklarade Khalfi, som kallade för etablering av en interfaith dialog forum som riktar sig även till individen och inte är bara till eliten.

Gästernas huvudtal hölls av Carin Jämtin (s), 1:a vice ordförande i Stockholms kommunstyrelse, som betonade vikten av att bevara och lyfta mångfalden för att den berikar Sverige och banar för en bättre framtid. Hon tackade för inbjudan och önskade förbundet all framgång i sin strävan för att tjäna samhället.

Chakib Benmakhlouf, ordförande för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), betonade i sitt tal FIOE:s arbete för att stärka samarbetet mellan medlemsorganisationerna och tackade förbundet för dess utvecklande arbete och engagemang.

Bland kvällens många talare fanns även Yvonne Ruweida (mp, oppositionsborgarråd i Stockholm och partistyrelsemedlem), Mehmet Kaplan (mp, riksdagsledamot), och Ann-Margarethe Livh (v, oppositionsborgarråd i Stockholm).

De diplomatiska representationerna i Sverige:s tal presenterades av HE Mohamed Bassam Imadi, ambassadör för Syrien.

Islamiska Förbundet i Sverige vill tacka alla ärade gäster som har deltagit i den årliga iftâr och gjort den till ett framgångsrikt evenemang.

Länkar
» IFiS ordförandes tal i iftâr 2008

För mer information
Mahmoud Khalfi
Ordförande, Islamiska Förbundet i Sverige
08-509 109 10

Abdirisak Waberi
Politiska enheten och presstalesman
031-331 96 22
waberi@islamiskaforbundet.se